Aktualności

Informacje w sprawie strajku

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

w związku z planowanym rozpoczęciem strajku pracowników oświaty LXX LO informujemy, że w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 r. rekolekcje wielkopostne dla uczniów będą rozpoczynać się o godz. 9:30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Al. KEN 101. Uczniowie, którzy zadeklarowali udział w rekolekcjach, spotykają się w tych dniach przed wejściem do kościoła dolnego.

Rodziców uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach dyrekcja prosi o zapewnienie opieki w okresie planowanego strajku we własnym zakresie.

Informacje dotyczące przystąpienia pracowników LXX LO do strajku, organizacji pracy szkoły, zajęć dla uczniów w tych dniach oraz ewentualnego odwołania lub przedłużenia okresu strajku na kolejne dni, zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły: www.kamyk.warszawa.pl oraz przesyłane będą do uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez dyrekcję szkoły.

Jednocześnie przypominamy, ze jeżeli do strajku nie dojdzie, obowiązuje planowy tryb pracy szkoły:

- lekcje 1. – 4. wg planu lekcji i zastępstw (wariant 40-minutowy);
- godz. 11:15 - wyjście uczniów, którzy zadeklarowali udział w rekolekcjach (pod opieką nauczycieli);
- od godz. 11:30 udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych w kościele:
- pozostali uczniowie mają lekcje wg planu lekcji i zastępstw.

 Dyrekcja LXX LO

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana