Aktualności

Informacja na temat strajku

08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

w związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym strajku nauczycieli LXX LO informujemy, że w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. 

O godz. 9:30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Al. KEN 101 rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla uczniów LXX LO. Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w rekolekcjach, spotykają się przed wejściem do kościoła dolnego.

Rodziców uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach dyrekcja prosi o zapewnienie opieki w okresie strajku we własnym zakresie.

Informacje dotyczące ewentualnego odwołania lub przedłużenia okresu strajku na kolejne dni zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły: www.kamyk.warszawa.pl oraz przesyłane będą do uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez dyrekcję szkoły.

Dyrektor LXX LO

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana