Dlaczego Kamyk?

Drodzy Ósmoklasiści!

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów!

Byłoby nam bardzo miło gościć Was w murach naszego liceum, zapoznać Was z naszymi nauczycielami i uczniami, oprowadzić po naszym budynku. Planowaliśmy spędzić z Wami dzień otwarty – niestety, nie można go było w tym roku zorganizować w takiej formie, jaka pozwoliłaby nam na bezpośredni kontakt.

Co nam pozostaje? Zaprezentować szkołę w filmiku. Mamy nadzieję, że pozwoli Wam to na obejrzenie budynku od zewnątrz, przejście się jego korytarzami, zajrzenie do pracowni, na forum, do patio, a także zwiedzenie sali gimnastycznej i obiektów sportowych. Trzeba sobie wyobrazić, że na co dzień ta przestrzeń tętni życiem…

Wszystkich ósmoklasitów zastanawiających się nad wyborem szkoły zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie.

 

Aktualności

Dzień Flagi

flaga 2

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto – obchodzone jest 2 maja. Wprowadzone zostało na mocy ustawy sejmowej z 20 lutego 2004 roku.

Flaga jest (obok godła) najwyższym symbolem narodowym – suwerennego i niepodległego państwa. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Reprezentuje imię Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej.

Flaga jest znakiem najcenniejszych polskich wartości, a jej barwy biało-czerwone mają znaczenie symboliczne. Symbolika ta kształtowała się na przestrzeni wieków. Już w wierzeniach słowiańskich biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne, zaś czerwień: ogień, odwagę i waleczność. Ta kolorystyka była charakterystyczna dla słowiańskich strojów, ozdób, wyposażenia wnętrz.

Barwy: biel i czerwień – jako barwy narodowe – pojawiły się na obchodach pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1792 roku w Warszawie. Nawiązując do tej symboliki, warszawskie damy były ubrane w tym dniu w białe suknie przepasane szkarłatnymi pasami i szarfami. Geneza polskiej flagi wywodzi się od barw herbów: Królestwa Polskiego (orła białego) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń – rycerz na koniu) przedstawianych na czerwonym polu.

Oficjalnie, po raz pierwszy, polskie barwy narodowe uchwalił Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku:

„Izba senatorska i poselska, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły, że :

Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym (…)”.

W okresie późniejszym XIX wieku, pomimo utraty bytu narodowego, to właśnie biało-czerwoną kokardę nosili z nadzieją uczestnicy walk o niepodległą Polskę.

O tej nadziei właśnie świadczy popularna wtedy pieśń:

Orzeł biały, Pogoń i biała kokarda

W sercu wolność, honor i życia pogarda…

Zaborcy rosyjscy i pruscy zabraniali noszenia polskich barw narodowych. Polacy jednak z dumą i przekorą w różnoraki sposób łamali ten zakaz, umieszczając te barwy na sukniach i tużurkach, biżuterii, na ozdobach wnętrz. Żołnierze walczący na wojnach, przedstawiciele różnych grup społecznych od szlachty po chłopstwo – w czasie tułaczki za pracą, chlebem i wolnością – mieli przy sobie biało-czerwone kokardy i sztandary, aby nie zapomnieć o swojej Ojczyźnie. Na tych sztandarach widniało hasło: „Za naszą i Waszą Wolność”.

Przebywając za granicą, Polacy wracali jednak do kraju na każde wezwanie do walki o niepodległość. Biało-czerwone kokardy zdobiły ubrania uczestników powstania krakowskiego z 1846 roku czy powstańców styczniowych 1863 roku. Na sztandarach były wyhaftowane hasła: „Równość, braterstwo, dobrobyt dla wszystkich”, „Za wolność ludu”, „Żywią i bronią”, „Wolność, równość, całość, niepodległość”. W czasach zaborów i I wojny światowej barwy biało-czerwone były symbolem walki o wolność, a po jej odzyskaniu – największą świętością Polaków.

W dniu 1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych:

„Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych paskach,

równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony”.

W czasie II wojny światowej Polacy po raz kolejny dali przykład bezgranicznego poświęcenia i wierności dla barw narodowych. Polskie sztandary wojskowe z hasłem „Honor i Ojczyzna” i biało-czerwoną flagą powiewały na wszystkich frontach wojny, m.in. pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Falaise, Arnhem i Berlinem.

Współcześnie barwy narodowe towarzyszą nam we wszystkich ważnych wydarzeniach i życiu codziennym. Polska biało-czerwona flaga powiewa wszędzie tam, gdzie byli lub są Polacy: na budynkach polskich ambasad i konsulatów, przed siedzibą Unii Europejskiej w Brukseli i siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, na Spitsbergenie i Antarktydzie, na Górze Kościuszki w Alpach Australijskich, na statkach i samolotach (biało-czerwona szachownica), na stadionowych masztach, ale także w Dniu Flagi na budynkach mieszkalnych.

Obecnie symbole narodowe można powszechnie uwidaczniać, ale z zachowaniem należnej im czci i szacunku.

Wiersz „Flaga”, autor:  Cz. Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

biel – serce czyste...

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

Polska uśmiechem serdecznym wita,

orzeł w koronie strzeże jej bram,

biało-czerwoną flagą spowita

– serce i duszę zabrała nam!

Serce i duszę zabrała nam!

Oprac.: mgr Hanna Wach

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png