Aktualności

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego

Absolwenci, którzy nie mają możliwości osobistego odbioru świadectwa maturalnego / aneksu do świadectwa maturalnego / zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, mogą do tego upoważnić inną osobę.

Aby upoważnić inną osobę do odbioru ww. dokumentów, należy uprzednio złożyć w sekretariacie szkoły stosowne upoważnienie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Druk upoważnienia jest do pobrania tutaj. Wypełnione upoważnienie absolwenci podpisują w obecności sekretarza szkoły i zostawiają w LXX LO.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png