Aktualności

Plan pracy szkoły w I okresie

PLAN PRACY SZKOŁY
w I okresie roku szkolnego 2021/2022

I okres dla klas I  III – 01.09.2021 – 14.01.2022 

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2021          

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I – godz. 18:00

do 10.09.2021

Wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2021/2022; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

    do  10.09.2021

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

do 14.09.2021

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  na I okres

15.09.2021

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru

23.09.2021

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III – wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

25.09.2021

Rajd śladami Aleksandra Kamińskiego (dla klas I i II)

do 30.09.2021

Deklaracje maturalne uczniów klas III po gimnazjum

14.10.2021

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas I

21.10.2021

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2021

04.11.2021

Zebrania z rodzicami klas I, II, III

09.12.2021

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III – informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23   31.12.2021

Przerwa świąteczna dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 10.01.2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I III

11.01.2022

Klasyfikacja klas I III

13.01.2022

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I III

13.01.2022

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III  (wywiadówka)

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021,  07.01.2022

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png