WARIANT A WARIANT B Wariant C
1 8.00 - 8.45 8.00 - 8.30 8.00 - 8.40
2 8.50 - 9.35 8.35 - 9.05 8.45 - 9.25
3 9.45 - 10.30 9.10 - 9.40 9.30 - 10.10
4 10.45 - 11.30 9.50 - 10.20 10.20 - 11.00
5 11.40 - 12.25 10.30 - 11.00 11.05 - 11.45
6 12.50 - 13.35 11.05 - 11.35 11.55 - 12.35
7 13.45 - 14.30 11.45 - 12.15 12.40 - 13.20
8 14.40 - 15.25 12.20 - 12.50 13.25 - 14.05

Znak Jakości Szkoły 2016

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie przysługuje tytuł "Złotej Szkoły 2016".
25 miejsce
  w Rankingu Liceów Warszawskich
27 miejsce
  w Rankingu Wojewódzkim
(na Mazowszu)
80 miejsce
  w Rankingu Maturalnym w Polsce
88 miejsce
  w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w Polsce

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana