W sobotę, 29 września 2018 r., uczniowie wszystkich klas pierwszych wzięli udział w tradycyjnym już rajdzie organizowanym przez nauczycieli LXX LO "Śladami Aleksandra Kamińskiego". Celem rajdu było przede wszystkim przybliżenie sylwetki i dokonań Patrona szkoły. Młodzież wykonywała związane z nim zadania w różnych punktach Warszawy - w Łazienkach, w Muzeum Harcerstwa, pod Arsenlem, na Pawiaku i na Powązkach (Cmentarz Wojskowy). Organizację rajdu koordynowała p. Ewa Hipsz.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka