Dnia 26.09.2018 obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Języków Obcych zorganizowany przez zespół językowy. Z tej okazji na lekcjach rozwiązywaliśmy quizy językowe, na gazetkach pojawiły się językowe ciekawostki i plakaty zachęcające do nauki języków.

Głównym punktem programu był quiz z wiedzy o językach przeprowadzony na forum dla klas pierwszych i drugich. Reprezentanci klas przy pomocy aplikacji kahoot odpowiadali na pytania dotyczące znajomości języków obcych oraz kultury krajów danego obszaru językowego. Zwycięzcami w trzech kategoriach zostały klasy 1c i dwukrotnie 2a. Nagrody wręczyła przedstawicielka wydawnictwa Pearson. Oprócz przyborów szkolnych i książek od wydawnictw Pearson i Macmillan, za wsparcie swoich zawodników klasy otrzymały słodkie upominki od Rady Rodziców.

Spotkanie na forum zakończyło się dodatkowym quizem na życzenie dla wszystkich chętnych. Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki dla zwycięzcy.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka