6 listopada 2018 r. klasa 3d pod opieką p. Małgorzaty Walkowiak wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii  na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Studenci z Koła Naukowego w/w Wydziału przygotowali doświadczenia, które były nie tylko interesujące, ale stanowiły także dobre powtórzenie do matury z chemii. Zajęcia pozwoliły przyszłym kandydatom na uczelnię zaznajomić się z pracą w laboratorium i dały możliwość obejrzenia uczelni od wewnątrz. Żaden sposób nauki nie jest tak skuteczny, jak nauka w praktyce, dlatego warsztaty, choć krótkie, zapewniły solidne powtórzenie materiału młodym chemikom z Kamyka.
Alicja Rachoń, 3d

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka