21 listopada odbył się  w naszej szkole wykład pani Anny Rędzioch-Korkuz z Instytutu Lingwistyki Stosowanej zatytułowany "Tłumaczenie literackie - teoria i praktyka". Nasz gość w bardzo fachowy, ciekawy, ale też przystępny sposób przedstawił różne typy tłumaczenia, warunki przekładu i główne szkoły przekładoznawcze. Zostaliśmy zapoznani z problemami i pułapkami, które spotyka w swojej pracy tłumacz literacki. Porównywaliśmy też przekłady wybranych utworów. W spotkaniu, które jest pierwszym z cyklu killku wydarzeń dotyczących tłumaczenia literatury, wzięli udział zainteresowani uczniowie z różnych klas.  Spotkanie przygotowała p. Marta Chudoń.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka