24 stycznia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na przekład poetycki zorganizowanego dla uczniów LXX LO przez p. Martę Chudoń, p. Aleksandrę Saulewicz-Gruszczyńską i p. Dorotę Szelerską. 

Konkurs był zwieńczeniem cyklu działań związanych z tłumaczeniem literackim. W konkursie wyodrębnione zostały dwie kategorie: przekład z języka angielskiego (wiersz Roberta Frosta "Stopping by Woods on a Snowy Evening") i przekład z języka hiszpańskiego (wiersz Gustava Adolfa Becquera "El Amor"). Nagroda główna przyznana została jednogłośnie Wojciechowi Idzikowskiemu z klasy 1d. Jego przekład świaczył o wyczuciu dominant wiersza Frosta - misternej siatki rymów oraz rytmu tekstu. Wojtek odważył się odejść od dosłownych znaczeń wiersza, zmienił dużo w treści, ale jednocześnie najlepiej oddał nastrój i sens oryginału oraz wykazał się największą sprawnością językową. Jury przyznało też dwa wyróżnienia. Otrzymały je Paulina Kaczmarczyk z klasy 2d za metafory i emocjonalny język użyty w tłumaczeniu wiersza "Miłość" oraz Agata Jurgiel z klasy 1d za przekład wiersza Frosta, w którym uzyskała staranny układ rymów, regularność, świetny tytuł oraz bardzo poetyckie fragmenty. 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, dziękujemy, a zwycięzcy oraz wyróżnionym - serdecznie gratulujemy.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka