15 marca 1978 r. zmarł Aleksander Kamiński, patron naszej szkoły. Jak co roku, aby upamiętnić tę rocznicę, Ogólnopolski Ruch Kamykowy, Muzeum Harcerstwa, LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego oraz Szczep 423WDHiGZ "Dąbrowa" przygotowały uroczysty apel na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wzięli w nim udział harcerze oraz uczniowie szkół noszących imię Kamyka, w tym pierwszoklasiści z LXX LO. W czasie apelu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w czerwcu Barbary Wachowicz. Ważne słowa na temat tolerancji skierował do młodzieży wnuk Aleksandra Kamińskiego, dr Wojciech Feleszko. Wysłuchano też fragmentu audycji radiowej z udziałem Kamyka. Po apelu w kościele św. Jozafata odbyła się Msza Św.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka