Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły tworzący zespół w składzie: Wiktor Chrzanowski 3d, Arkadiusz Grabowiec 3b, Michał Samczuk 3e zajęli I miejsce w Międzyszkolnym  Interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy PIRAMIDA. Konkurs obejmował takie dziedziny wiedzy, jak: chemia, biologia, matematyka, fizyka. Wzięło w nim udział 31 zespołów z 17 warszawskich szkół średnich.

Składał się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego (prowadzonego on-line) oraz finałowego, w którym zwycięskie zespoły w trakcie wykonywania doświadczeń i eksperymentów przygotowanych przez pracowników naukowych z SGGW i Politechniki Warszawskiej pracowały wspólnie nad dostrzeganiem i odkrywaniem prawidłowości matematyczno-przyrodniczych. Organizatorem konkursu jest XLII LO im. M. Konopnickiej w Warszawie, a opiekę merytoryczną sprawują nad nim Szkoła Głowna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka