Czy wiecie, iloma językami mówi się w Europie? Czym był język praindoeuropejski? Jak powiedzieć "Kocham Cię" po węgiersku?

Uczniowie „Kamyka” już wiedzą!

26 września został ogłoszony Europejskim Dniem Języków Obcych. Tego dnia na uczniów naszej szkoły czekało wiele atrakcji. Dzień rozpoczęliśmy quizem dotyczącym różnorodności językowej przygotowanym w aplikacji Kahoot, na lekcjach języka angielskiego uczniowie rozwiązywali zagadki dotyczące życia i twórczości Williama Shakespeare’a, a na języku hiszpańskim zgłębiali tajniki Spanglish – mieszanki języków angielskiego i hiszpańskiego. W różnych miejscach naszej szkoły pojawiły się powiedzenia i przysłowia w językach, których uczą się uczniowie Kamyka. Dzień zakończyliśmy wieczorem z filmem włoskim.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka