20 października 1979 r. w budynku przy ul. Dembowskiego 1 otwarto nieistniejąca już dziś Szkołę Podstawową nr 305. Jej pierwszym dyrektorem był pan Wojciech Dąbrowski, który sprawował tę funkcję do 1983 r. To właśnie on był inicjatorem spotkania, które odbyło się w naszej szkole w piątek, 11 października 2019 r.

Na spotkaniu gościliśmy ponad 150 absolwentów i ponad 40 nauczycieli SP 305. Na uroczystościach obecni też byli nauczyciele i uczniowie LXX LO. To właśnie oni – pod opieką p. Agnieszki Dróbkowskiej – przygotowali koncert, który – po powitaniu wygłoszonym przez p. Andrzeja Woźniaka, obecnego dyrektora LXX LO – rozpoczął część artystyczną wieczoru. Po koncercie głos zabrali p. Anna Szumiec-Mitera – dyrektor SP 305, a następnie LXX LO w latach 1986 – 2018 oraz p. Wojciech Dąbrowski, który przygotował wspomnienia, zdjęcia, a także program artystyczny związany z 40-leciem placówki przy ul. Dembowskiego 1.

 

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka