6.11.2019 r. w godzinach południowych członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego wraz z opiekunami: Małgorzatą Polczyk, Agnieszką Rek i Renatą Węglińską, gościli w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Jest to jedna z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” w Polsce.

CEZAMAT posiada nowoczesną i zaawansowaną aparaturę badawczą znajdującą się w pomieszczeniach zapewniających optymalne warunki techniczne i spełniające wszystkie wymagania do prowadzenia badań w zakresie technologii półprzewodnikowych, biomedycznych i biochemicznych.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. inż.  Romulad B. Beck krótkim wstępem o roli i specyfice laboratoriów w rozwoju nauki, biznesu i przemysłu high-tech. Po wykładzie w 3 grupach, pod opieką pracowników Centrum, obejrzeliśmy laboratoria CEZAMAT.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka