Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie, przygotowywani przez p. Antoninę Conder, znaleźli się na liście laureatów XVII Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety, który w tym roku poświęcony był twórczości Adama Zagajewskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się Aleksander Cirin, Monika Czeboćko i Tomasz Ożóg (1Ag), a wyróżnienie otrzymał Mikołaj Świerzyński (1Ag). Wszystkim laureatom, a także pozostałym, biorącym udzial w tym przeglądzie, ogromnie gratulujemy i dziękujemy za fantastyczne reprezentowanie naszej szkoły na obu etapach konkursu, a także na wieczorze laureatów, który odbył się 29 listopada.

Zapraszamy do lektury notatki prasowej zamieszczonej na stronie organizatora Konkursu - DK Kolorowa. 

http://kolorowa.arsus.pl/upload/kol/Konkursy/ZAGA/Notatkaprasowanastron-poGali.pdf

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka