„Człowiek i charakter człowieka decyduje o jego wielkości
     - nie kult wszelkiej łatwizny, lecz wspinanie się wzwyż”

Aleksander Kamiński

 

LXX LO w Warszawie, mając za patrona wybitnego pedagoga i wychowawcę młodzieży, pragnie wpajać wychowankom ideały przyjaźni i służby, dzielności i tolerancji.

Działalność szkoły opiera się na życzliwości i wzajemnym poszanowaniu godności przez wszystkich, którzy stanowią społeczność szkolną.

Cel:
Celem działań LXX LO jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.

Strategia:
Cel Misji realizujemy w cyklu 3-letnim poprzez działania wspólne i typowe dla poszczególnych poziomów i klas:

  • zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe
  • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne ułatwiające samopoznanie, komunikację interpersonalną, integrację w zespole, zachowania w sytuacjach trudnych;
  • różnorodne formy działalności ( warsztaty prowadzone przez psychologów, terapeutów, policjantów, wychowawców itp., spektakle teatralne, dyskusje, filmy edukacyjne ) uczące postaw prospołecznych;
  • kółka zainteresowań, warsztaty przedmiotowe, fakultety, wykłady i seminaria prowadzone przez pracowników naukowych, konkursy przedmiotowe, wycieczki edukacyjne, spektakle teatralne, lekcje muzealne - uczące postaw kreatywnych, zmierzające do rozwoju intelektualnego oraz świadomego wyboru drogi życiowej;
  • różnorodne zajęcia sportowe zapewniające uczniom harmonijny rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

Wartości:
Określone przez nas strategie mają doprowadzić do wypracowania swoistego dla ucznia LXX LO systemu wartości, na który składają się: odpowiedzialność

  • odpowiedzialność
  • świadomość dokonywania właściwych wyborów drogi życiowej
  • rzetelność
  • systematyczność
  • tolerancja
  • odwaga cywilna
  • kultura osobista
  • poczucie własnej wartości

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png