PrzedmiotNauczyciel
Dyrekcja Liceum Dyrektor: mgr Andrzej Woźniak
Z-ca dyrektora: mgr Beata Szymczak
Pedagog mgr Ewa Malikowska
Psycholog mgr Roman Piórkowski
Biblioteka mgr Joanna Sobieszuk
Biologia mgr Małgorzata Polczyk
mgr Joanna Wyganowska-Kuc
Chemia mgr Małgorzata Walkowiak
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Andrzej Szydłowski
Etyka mgr Michał Żelazny
Fizyka mgr Barbara Pater
mgr Maciej Zieliński
Geografia mgr Wojciech Kolwas
Historia mgr Katarzyna Lęcznar
mgr Hanna Wach
WOS mgr Andrzej Szydłowski
Język angielski: mgr Marta Chudoń
mgr Grażyna Gmerek
mgr Agata Tippe
mgr Anna Lewandowska
mgr Anna Wendt
Język francuski mgr Agnieszka Dróbkowska
Język hiszpański mgr Dorota Szelerska
Język niemiecki mgr Marta Białowarczuk
mgr Iwona Smolik
Język włoski mgr Agnieszka Kosińska
Język polski mgr Iwona Ciasnocha
mgr Antonina Conder
mgr Rafał Feceneć
mgr Ewa Hipsz
mgr Aleksandra Saulewicz-Gruszczyńska
Matematyka mgr Kamila Czekaj
mgr Ewa Hatt
mgr Oksana Kinasz
mgr Renata Węglińska
Podstawy przedsiębiorczości mgr Katarzyna Kwiatkowska
Religia mgr Zofia Morawska
ks. Karol Oparcik
Informatyka mgr Oksana Kinasz
mgr Renata Węglińska
mgr Michał Żelazny
W-F mgr Bogusława Bakalarczyk
mgr Agnieszka Rek
mgr Piotr Wasilewski
mgr Jarosław Wojciechowski

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana