Drodzy Uczniowie! 

Ogłaszamy konkurs na najlepszy przekład poetycki. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń LXX LO. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO NA TŁUMACZENIE WIERSZA

I. Organizator: LXX LO im. A. Kamińskiego w Warszawie

II. Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest przetłumaczenie wiersza wybranego przez organizatorów. Ponadto celem jest również zainteresowanie uczniów literaturą piękną w języku obcym oraz doskonalenie umiejętności językowych.

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum. Odbywa się na terenie macierzystej placówki. Termin składania prac do dnia 20. 12. 2018 roku.

Przedmiotem konkursu jest przetłumaczenie z języka obcego na język polski jednego wybranego przez organizatorów wiersza. Jeden uczestnik może złożyć jedno tłumaczenie.

Prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez organizatora. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

IV. Forma prac:

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w celach tego konkursu, plagiaty nie będą oceniane.

-każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją o autorze tłumaczenia (imię, nazwisko, klasa)

-prace w formie pisemnej należy przesłać na podany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.

VII. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi (art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w materiałach promujących szkołę. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na tłumaczenie wiersza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Koordynatorkami konkursu są Marta Chudoń i Aleksandra Saulewicz-Gruszczyńska

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka