PLAN PRACY SZKOŁY
w I okresie roku szkolnego 2021/2022

I okres dla klas I - III – 01.09.2021 – 14.01.2022

 

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2021          

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I – godz. 18:00

do 10.09.2021

Wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2021/2022; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

    do  10.09.2021

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

do 14.09.2021

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  na I okres

15.09.2021

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru

23.09.2021

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III – wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

25.09.2021

Rajd śladami Aleksandra Kamińskiego (dla klas I i II)

do 30.09.2021

Deklaracje maturalne uczniów klas III po gimnazjum

14.10.2021

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas I

21.10.2021

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2021

04.11.2021

Zebrania z rodzicami klas I, II, III

09.12.2021

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III – informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23  31.12.2021

Przerwa świąteczna dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 10.01.2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I III

11.01.2022

Klasyfikacja klas I III

13.01.2022

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I III

13.01.2022

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III  (wywiadówka)

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2021,  07.01.2022

Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych,
Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami.

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY
w II okresie roku szkolnego 2021/2022

II  okres dla kl. III –  17.01.2022  – 29.04.2022
II okres dla kl. I i II – 17.01.2022 – 24.06.2022

 

do 21.01.2022

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na II okres

27. 01.2022

Rada Pedagogiczna – podsumowująca I okres

31.01 – 13.02.2022

Ferie zimowe

do 07.02.2022

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III po gimn.
i absolwentów z lat poprzednich

 

Salon edukacyjny – prezentacje liceów i techników warszawskich

15.03.2022

Obchody 44. rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego.

24.03.2022

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;
w kl. III po gimnazjum – propozycje ocen końcowych

 

Rekolekcje

14.04 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2022

Dzień otwarty dla kandydatów do liceum  – godz. 1800

do 22.04. 2022

Wystawienie ocen w kl. III po gimnazjum

25.04.2022

Klasyfikacja kl. III po gimnazjum

26.04.2022

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III po gimnazjum

do 28.04.2022
do g. 10:00

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III g    do podpisu dyrektora

28.04.2022

Procedury egzaminu maturalnego – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

29.04.2022

Zakończenie zajęć w kl. III g – rozdanie świadectw ukończenia liceum

 04.05 – 20.05.2022

Matury pisemne wg harmonogramu

26.05.2022

Zebrania z rodzicami kl. I i III p propozycja ocen rocznych

do 15.06.2022

Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

do 20.06.2022

Wystawienie ocen w kl. I i III p

20.06.2022

Klasyfikacja kl. I i III p

21.06.2022

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i III p

23.06.2022
do g. 10:00

Złożenie świadectw kl. I i III p  do podpisu dyrektora

24. 06. 2022

Zakończenie roku szkolnego

24. 06. 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.05.2022,  04.05.2022,  05.05.2022,  06.05.2022,  09.05.2022, 17.06.2022

 Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami.

 

PLAN PRACY SZKOŁY
w I okresie roku szkolnego 2020/2021

I okres dla klas I – III – 01.09.2020 – 29.01.2021 

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2020      

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I

14.09.2020

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru

do 15.09.2020

Wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2020/2021; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

    do  15.09.2020

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

do 21.09.2020

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  na I okres

24.09.2020

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

 wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

26.09.2020

Rajd śladami Aleksandra Kamińskiego

do 30.09.2020

Deklaracje maturalne uczniów klas III

14.10.2020

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej Ślubowanie klas I

19.11.2020

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2020

05.11.2020

Zebrania z rodzicami klas I, II, III - odwołane

17.12.2020

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III – informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23.12   31.12.2020

Przerwa świąteczna dni wolne od zajęć dydaktycznych

04 – 17.01.2021

Ferie zimowe

do 26.01.2021

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I III

27.01.2021

Klasyfikacja klas I III

28.01.2021

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I III

28.01.2021

Zebranie  z rodzicami  klas I, II, III  (wywiadówka)

 

PLAN PRACY SZKOŁY
w II okresie roku szkolnego 2020/2021

II okres dla kl. III – 01.02.2021 – 30.04.2021
II okres dla kl. I i II – 01.02.2021 – 25.06.2021 

18.01 – 31.01.2021

Ferie zimowe

do 01.02.2021

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na II okres

04.02.2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca I okres

do 07.02.2021

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

 

Salon edukacyjny – prezentacje liceów i techników warszawskich

15.03.2021

Obchody 43. rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego

25.03.2021

Zebrania z Rodzicami uczniów klas I – III; w klasach III – propozycje ocen końcowych

 

Rekolekcje

01.04  06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2021

Dzień otwarty dla kandydatów do liceum  – godz. 1800

do 20.04.2021

Wystawienie ocen w klas III

22.04.2021

Procedury egzaminu maturalnego – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

23.04.2021

Klasyfikacja klas III

27.04.2021

Zatwierdzenie klasyfikacji klas III

do 28.04.2021

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów klas III do podpisu dyrektora

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

 04.05 – 20.05.2021

Matury pisemne wg harmonogramu

 07.05 – 20.05.2021

Matury ustne z języka polskiego i z języków obcych wg harmonogramu

27.05.2021

Zebrania z Rodzicami klas I i II – propozycja ocen rocznych

do 16.06.2020

Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

do 17.06.2021

Wystawienie ocen w klasach I i II

18.06.2021

Klasyfikacja klas I i II

22.06.2021

Zatwierdzenie klasyfikacji klas I i II

23.06.2021

Złożenie świadectw klas I i II do podpisu dyrektora

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021, 07.05.2021, 04.06.2021

 Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami.

 

 

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png