PLAN PRACY SZKOŁY

w I okresie roku szkolnego 2019/2020

I okres dla klas I - III – 02.09.2019 – 17.01.2020

02. 09. 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

05. 09. 2019

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I

12. 09. 2019

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru

do 13. 09. 2019

Wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2019/2020; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

do 13. 09. 2019

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

do 20. 09. 2019

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na I semestr

26. 09. 2019

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

28. 09. 2019

Rajd śladami Aleksandra Kamińskiego

do 30. 09. 2019

Deklaracje maturalne uczniów klas III

11. 10. 2019

Szkolne obchody Dnia Edukacji oraz 40-lecia placówki;

Ślubowanie klas I

24. 10. 2019

Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2019

07. 11. 2019

Obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

12. 12. 2019

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23- 31. 12. 2019

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 10. 01. 2020

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I - III

13. 01. 2020

Klasyfikacja klas I - III

15. 01. 2020

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I - III

16. 01. 2020

Obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III (wywiadówka)

do 18. 01. 2020

Opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na II semestr

Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych,
Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami.

PLAN PRACY SZKOŁY

w II okresie roku szkolnego 2019/2020

II okres dla kl. III – 20.01.2020 – 24.04.2020

II okres dla kl. I i II – 20.01.2020 – 26.06.2020

30. 01. 2020

Rada Pedagogiczna – podsumowująca I okres

do 07. 02. 2020

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

10 - 23. 02. 2020

Ferie zimowe

Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich

14. 03. 2020

Obchody 42. rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego.

19. 03. 2020

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;                           w kl. III – propozycje ocen końcowych

Rekolekcje

do 16 .04. 2020

Wystawienie ocen w kl. III

17. 04. 2020

Klasyfikacja kl. III

20 .04. 2020

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III.

Procedury egzaminu maturalnego.

09 - 14. 04. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

do 22. 04. 2020

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

24. 04. 2020

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

27. 04 .2020

Dzień otwarty dla kandydatów do liceum - godz. 1800

04 – 21. 05. 2020

Matury pisemne wg harmonogramu

07 – 22. 05. 2020

Matury ustne z języka polskiego i z języków obcych               wg harmonogramu

21. 05. 2020

Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen rocznych

do 16. 06. 2020

Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

do 17. 06. 2020

Wystawienie ocen w kl. I i II

18. 06. 2020

Klasyfikacja kl. I i II.

22. 06. 2020

Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II

24. 06. 2020

Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

26. 06. 2020

Zakończenie roku szkolnego

26. 06. 2020

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 12.06.2020,

Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami.

 

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY

w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

dla klas III – 17.12.2018  – 26.04.2019

klas I - II –21.01.2019 – 21.06.2019

28.01–10.02.2019 Ferie zimowe
 05 - 09.05.2019 Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich
14.03.2019
Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;
w kl. III – propozycje ocen końcowych
  Rekolekcje
11.04.2019 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II
do 12.04.2019 Wystawienie ocen w kl. III
15.04.2019 Klasyfikacja kl. III
16.04.2019 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III
16.04.2019 (wtorek) Dzień otwarty dla gimnazjalistów godz. 1800
18 - 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
do 24.04.2019 Złożenie nagród, dyplomów dla uczniów kl. III do podpisu dyrektora
24.04.2019 Złożenie świadectw kl. III do podpisu dyrektora.
26.04.2019 Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum
06 – 23.05.2019 Matury pisemne wg harmonogramu
09 – 22.05.2019 Matury ustne z języka polskiego wg harmonogramu
06 – 25.05.2019 Matury ustne z języków obcych wg harmonogramu
16.05.2019 Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen końcowych
do 13.06.2019 Wystawienie ocen w kl. I i II
 do 14.06.2019  

Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych

  14.06.2019   Klasyfikacja kl. I i II.
 17.06.2019 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II
18.06.2018 Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora
21.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
25.06.20919
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2019, 06.05.20189 07.05.2019, 08.05.2019

UWAGA !
Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami


PLAN PRACY SZKOŁY

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

dla klas III – 03.09.2018 – 14.12.2018

klas I - II – 03.09.2018 – 18.01.2019

03.09. 2018

- rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2018

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I

10.09.2018

- Rada Pedagogiczna – plan nadzoru

do 10.09.2018

- wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2018/2019; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP

do 10.09.2018

- opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

11-14.09.2018

- wyjazdy integracyjne dla klas I

do 21.09.2018

- opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na I semestr

27. 09. 2018

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III * wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

do 30.09.2018

- deklaracje maturalne uczniów klas II

12.10.2018

- Dzień Edukacji – Ślubowanie klas I

25.10.2018

- Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2018

15.11.2018

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

-  kl. III - informacja o proponowanych ocenach semestralnych

10.12.2018

klasyfikacja klas III

11.12.2018

zatwierdzenie klasyfikacji klas III

13.12.2018

- obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III 

- kl. I – II - informacja o proponowanych ocenach semestralnych

- kl. III - wywiadówka

24-31.12.2018

- przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

14. 01. 2019

- klasyfikacja klas I - II

15. 01. 2019

- zatwierdzenie klasyfikacji kl. I - II

17. 01. 2019

- obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I, II, III 

- kl. I – II - wywiadówka

28.01-10.02.2019

- ferie zimowe

24. 01. 2019

- Rada Pedagogiczna – podsumowująca I semestr

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018

UWAGA !
Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami – obecność obowiązkowa.


w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

dla kl. III – 15.01.2018 – 27.04.2018

dla kl. I i II – 15.01.2018 – 22.06.2018

15 - 26.01.2018  Ferie zimowe
22 - 24.02.2018  Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich
15 - 17.03.2018  Obchody 40. rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego
22.03.2018  Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;
w kl. III – propozycje ocen końcowych
19 - 21.03.2018  Rekolekcje – po lekcji 4
16.04.2018  Dzień otwarty dla gimnazjalistów godz. 1800
29.03 - 03.04.2018  Wiosenna przerwa świąteczna
19.04.2018  Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II
do 19.04.2018  Wystawienie ocen w kl. III
do 23.04.2018  Złożenie nagród, dyplomów dla uczniów kl. III do podpisu dyrektora
23.04.2018  Klasyfikacja kl. III
24.04.2018  Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III
25.04.2018  Złożenie świadectw kl. III do podpisu dyrektora.
27.04.2018  Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum
04 – 23.05.2018  Matury pisemne wg harmonogramu
09 – 22.05.2018  Matury ustne z języka polskiego wg harmonogramu
07 – 25.05.2018  Matury ustne z języków obcych wg harmonogramu
17.05.2018  Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen końcowych
do 08.06.2018 Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych
08, 11.06.2018  Egzaminy klasyfikacyjne
do 12.06.2018  Wystawienie ocen w kl. I i II
15.06.2018  Klasyfikacja kl. I i II.
18.06.2018  Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II
19.06.2018  Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora
22.06.2018       Zakończenie roku szkolnego
   Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07.05.2018, 08.05.2018, 01.06.2018

UWAGA !
Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami – obecność obowiązkowa.


w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

I semestr dla klas I, II, III – 4.09.2017 –  12.01.2018

04.09.2017 rozpoczęcie roku szkolnego
07.09.2017 obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I
11.09.2017 Rada Pedagogiczna – plan nadzoru
do 11.09.2017 wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2017/2018;
złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP
do 11.09.2017 opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych
12 - 15.09.2017 wyjazdy integracyjne dla klas I
do 15.09.2017 opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  na I semestr
21.09.2017 obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III
wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
30.09.2017 deklaracje maturalne uczniów klas III
13.10.2017 Dzień Edukacji – Ślubowanie klas I
26.10.2017 Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego 2017
26.10.2017 obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III
07.12.2017 obowiązkowe zebranie  z rodzicami  klas I, II, III - informacja
o proponowanych ocenach semestralnych
23 - 31.12.2017 przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych
08.01.2018 klasyfikacja klas I, II, III
11.01.2018 wywiadówki dla klas I, II, III
15 - 26.01.2018   ferie zimowe
01.02.2018          Rada Pedagogiczna – podsumowująca I semestr

 

UWAGA !
Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami – obecność obowiązkowa.


w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

II semestr dla kl. III – 19.12.2016 – 28.04.2017

II semestr dla kl. I i II – 16.01.2017 – 23.06.2017

13 - 24.02.2017 Ferie zimowe
9–11.03.2017 Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich
16.03.2017 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;
w kl. III – propozycje ocen końcowych
18.03.2017 Obchody rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego
3–5.04.2017 Rekolekcje – po lekcji 4
13 – 18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2017 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II
do 20.04.2017 Wystawienie ocen w kl. III
do 20.04.2017 Złożenie nagród, dyplomów dla uczniów kl. III do podpisu dyrektora
21.04.2017 Klasyfikacja kl. III
24.04.2017 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III
24.04.2017 Dzień otwarty dla gimnazjalistów godz. 18:00
25.04.2017 Złożenie świadectw kl. III do podpisu dyrektora
28.04.2017 Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum
04–22.05.2017 Matury pisemne wg harmonogramu
08–21.05.2017 Matury ustne z języka polskiego wg harmonogramu
08–27.05.2017 Matury ustne z języków obcych wg harmonogramu
18.05.2017 Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen końcowych
do 08.06.2017 Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych
09, 12.06.2017 Egzaminy klasyfikacyjne
do 12.06.2017 Wystawienie ocen w kl. I i II
13 lub 19.06.2017 Klasyfikacja kl. I i II
19.06.2017 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II
20.06.2017 Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora
23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego
30.06.2017 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

 


w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

I semestr dla kl. III – 01.09.2016 – 16.12.2016

I semestr dla kl. I i II – 01.09.2016 – 13.01.2017

01. 09. 2016 - rozpoczęcie roku szkolnego
08. 09. 2016 - obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I
08. 09. 2016 - Rada Pedagogiczna - plan nadzoru
do 09. 09.2016 - wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2016/2017; złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów w dziennikach PPP
12. 09. 2016 - opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych
13 - 16. 09. 2016 - obozy integracyjne dla klas I
do 15. 09. 2016 - opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na I semestr
22. 09. 2016

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

30. 09. 2016 - deklaracje maturalne uczniów klas III
14.10. 2016 - Dzień Edukacji - Ślubowanie klas I
17.11.2016 Rada Pedagogiczna - analiza wyników egzaminu maturalnego 2016
17.11.2016

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I i II

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas III - informacja o proponowanych ocenach semestralnych

12.12. 2016 - klasyfikacja kl. III.
15.12. 2016 - wywiadówka dla kl. III
15.12. 2016 - obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I i II - informacja o proponowanych ocenach semestralnych
23-31.12. 2016 - przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych
09. 01. 2017 - klasyfikacja klas I i II
12. 01.2017

- wywiadówki dla klas I i II,

- zebrania z rodzicami kl. III

12. 01. 2017 - Rada Pedagogiczna - podsumowująca I semestr
13 - 24. 02. 2017 - ferie zimowe

 

 

w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

II semestr dla kl. III – 04.01.2016 – 29.04.2016

II semestr dla kl. I i II – 18.01.2016 – 24.06.2016

 

01 - 14.02.2016 Ferie zimowe
25 – 27.02.2016 Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich
12.03.2016 Obchody rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego.
17.03.2016

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III;
w kl. III – propozycje ocen końcowych

24 – 29.03.2016 Wiosenna przerwa świąteczna
04.04.2016 Dzień otwarty dla gimnazjalistów godz. 18.00
21.04.2016 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – II
do 21.04.2016 Wystawienie ocen w kl. III
do 21.04.2016 Złożenie nagród, dyplomów dla uczniów kl. III do podpisu dyrektora
22.04.2016 Klasyfikacja kl. III
25.04.2016 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III
 26.04.2016 Złożenie świadectw kl. III do podpisu dyrektora.
 29.04.2016 Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum
  04 – 20.05.2016 Matury pisemne wg harmonogramu
09 – 21.05.2016 Matury ustne z języka polskiego wg harmonogramu
 09 – 27.05.2016 Matury ustne z języków obcych wg harmonogramu
 19.05.2016 Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen końcowych
do 10.06.2016 Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych
13 - 15.06.2016 Egzaminy klasyfikacyjne.
do 15.06.2016 Wystawienie ocen w kl. I i II
16.06.2016 Klasyfikacja kl. I i II.
20.06.2016 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II
21.06.2016 Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora
24.06.2016 Zakończenie roku szkolnego
30.06.2016 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2016, 04.05.2016, 05.05.2016, 06.05.2016, 27.05.2016

 

w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

I semestr dla klas III – 1. 09. 2015 – 18. 12. 2015

I semestr dla klas I i II – 1. 09. 2015 – 15. 01. 2016

01. 09. 2015 - rozpoczęcie roku szkolnego
03. 09. 2015 - obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I
08 - 11.09.2015 - obozy integracyjne dla klas I
do 10. 09. 2015

- wpisanie do LIBRUSA rozkładów materiałów na rok szkolny 2015/2016;
- złożenie informacji o dostosowaniu wymagań do potrzeb uczniów

11. 09. 2015 - opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych
do 15. 09. 2015 - opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów na I semestr
24. 09. 2015 - obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III
- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców
30. 09. 2015 - deklaracje maturalne uczniów klas III
14. 10. 2015 - Dzień Edukacji – Ślubowanie klas I
15. 10. 2015 - Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu - maturalnego 2015
19. 11. 2015

- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I i II
- obowiązkowe zebrania z rodzicami klas III
- informacja o proponowanych ocenach semestralnych

14. 12. 2015 - klasyfikacja kl. III.
17. 12. 2015 - wywiadówka dla kl. III
17. 12. 2015

- obowiązkowe zebranie z rodzicami klas I i II
- informacja o proponowanych ocenach semestralnych

23 - 31. 12.2015 - przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych
11. 01. 2016 - klasyfikacja klas I i II
14. 01. 2016 - wywiadówki dla klas I i II, - zebrania z rodzicami kl. III
14. 01. 2016 - Rada Pedagogiczna – podsumowująca I semestr
01 - 14.02.2016 - ferie zimowe

 UWAGA!

Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych,
Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami – obecność obowiązkowa.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2015


 

Plan pracy szkoły na rok 2014/2015

w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

II  semestr dla kl. III –  05.01.2015  – 24.04.2015

II semestr dla kl. I i II – 02.02.2015 – 26.06.2015

19.01 – 30.01.2015 Ferie zimowe
02.02.2015 Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr
05.02.2015 Rada Pedagogiczna szkoleniowa
26 – 28.02.2015 Salon edukacyjny - prezentacje liceów i techników warszawskich
12.03. 2015 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I – III; w kl. III – propozycje ocen końcowych
14.03.2015 Obchody rocznicy śmierci Aleksandra Kamińskiego.
16.03.2015 Dzień otwarty dla gimnazjalistów godz. 18.00
  Rekolekcje - po lekcji 4
02 – 07.04.2015 Wiosenna przerwa świąteczna
do 17.04.2015 Wystawienie ocen w kl. III
do 17.04.2015 Złożenie nagród, dyplomów dla uczniów kl. III do podpisu dyrektora
20.04.2015 Klasyfikacja kl. III
21.04.2015 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. III
22.04.2015 Złożenie świadectw kl. III do podpisu dyrektora.
24.04.2015 Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum
04 – 20.05.2015 Matury pisemne wg harmonogramu
08 – 29.05.2015 Matury ustne z języków obcych wg harmonogramu
11 – 23.05.2015 Matury ustne z języka polskiego wg harmonogramu
11 – 22.05.2015 Rekrutacja do klas I – etap I
21.05.2015 Zebrania z rodzicami kl. I i II - propozycja ocen końcowych
do 10.06.2015 Sprawozdania z realizacji planów rocznych Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, WDN i innych
16.06.2015 Egzaminy klasyfikacyjne.
do 18.06.2015 Wystawienie ocen w kl. I i II
19 – 23.06.2015 Rekrutacja do kl. I – etap II
19.06.2015 Klasyfikacja kl. I i II.
23.06.2015 Zatwierdzenie klasyfikacji kl. I i II
23.06.2015 Złożenie świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora
26.06.2015 Zakończenie roku szkolnego
26.06.2015 Rekrutacja do klas I – etap III
30.06.2015 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

05.2015, 05.05.2015, 06.05.2015, 05.06.2015

 w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

01. 09. 2014

rozpoczęcie roku szkolnego

04. 09. 2014

obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I

do 10.  09. 2014

złożenie rozkładów materiałów na rok szkolny 2013/2014

10. 09. 2014

opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych

09 - 12. 09. 2014

16 - 19. 09. 2014 

obozy integracyjne dla klas I

do 15. 09. 2014

opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów  na I semestr

25. 09. 2014

obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I, II, III

wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli  do Rady Rodziców

30. 09. 2014

deklaracje maturalne uczniów klas III

14. 10. 2014

Dzień Edukacji – Ślubowanie klas I

16. 10. 2014

 Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu

maturalnego 2014

 

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

13. 11. 2014

obowiązkowe zebrania z rodzicami klas I i II

obowiązkowe zebrania z rodzicami klas III – informacja
o proponowanych ocenach semestralnych

15. 12. 2014

klasyfikacja kl. III

18. 12. 2014

wywiadówka dla kl. III

18. 12. 2014

obowiązkowe zebranie  z rodzicami  klas I i II - informacja
o proponowanych ocenach semestralnych 

22 - 31. 12. 2014

przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych

12. 01. 2015

klasyfikacja klas I i II

15. 01. 2015 

wywiadówki dla klas I i II,
zebrania z rodzicami kl. III

15. 01. 2015

Rada Pedagogiczna – podsumowująca I semestr 

19. 01- 01.02.2015

ferie zimowe

 

UWAGA !

Czwartki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Komisji Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych i zebrań z Rodzicami – obecność obowiązkowa.

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2014, 10.11.2014, 02.01.2015

 

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png