Rada Rodziców przy LXX LO w Warszawie

Nr konta:

ALIOR BANK

58 2490 0005 0000 4530 2584 0129

Przy wpłacie prosimy o padanie imienia i nazwisko ucznia oraz klasy.


Regulamin Rady Rodziców LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie (pdf)


Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana