Rada Rodziców

Numer konta bankowego:

ALIOR BANK
58 2490 0005 0000 4530 2584 0129
Przy wpłacie prosimy o padanie imienia i nazwisko ucznia oraz klasy.

Regulamin Rady Rodziców

Rekrutacja uzupełniająca

Od 3 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 można składać wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do LXX LO, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Kandydaci mogą składać wnioski osobiście lub w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane 16 sierpnia.
Od 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego potwierdzają wolę przyjęcia, składając takie same dokumenty, jak przy rekrutacji podstawowej.