Rekrutacja uzupełniająca

Podania o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej można składać w dniach:

26 lipca (piątek), godz. 08:00 - 16:00

29 lipca (poniedziałek), godz. 08:00 - 16:00

30 lipca (wtorek), godz. 08:00 - 12:00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje podania na formularzach dostępnych w szkole.

 

Rekrutacja - przyjmowanie dokumentów kandydatów zakwalifikowanych

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 16:00,

środa 17 lipca - wtorek 23 lipca od godz. 08:00 do godz. 16:00

środa 24 lipca od godz. 08:00 do godz. 10:00

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty

3. Kwestionariusz (do pobrania tutaj)

4. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą

5. Akt urodzenia / odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał lub kserokopia).

 

Kandydaci nie składają na tym etapie kart zdrowia, opinii poradni, orzeczeń ani dyplomów.

 

W pierwszych dniach września nowo przyjęci uczniowie przynoszą:

- kartę zdrowia,

- opinię PPP lub orzeczenie (jeżeli kandydat posiada).

 

Rekrutacja - przyjmowanie kopii

 

Kandydaci do klas I LXX LO składają kopie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu w dniach od 19 do 28 czerwca 2019 r.

Kopie można składać w godzinach:

środa 19.06. od 14:00 do 16:00

piątek 21.06 od 12:00 do 16:00

poniedziałek 24.06 - piątek 28.06 od 08:00 do 16:00

W piątek 21.06 w godz. 12:00 - 16:00 oraz w poniedziałek 24.06. w godz. 08:00 - 16:00 można w dalszym ciągu anulować i składać wnioski (przedłużony etap zmian preferencji).

Rekrutacja do klas I - zmiana preferencji

W dniach od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 odbędzie się etap zmian preferencji. W tym czasie można anulować wnioski złożone w LXX LO jako szkole pierwszego wyboru (wymagana jest obecność rodzica kandydata) oraz składać wnioski wydrukowane po wprowadzeniu zmian (przypominamy o podpisach kandydata i obojga rodziców).

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. - 10:00 - 16:00

wtorek, 18 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

środa, 19 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 po szkole podstawowej

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce
1Ap język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
1Ap1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (od podstaw)
1Ap2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (kontynuacja)
1Bp matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1Bp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (od podstaw)
1Bp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy [1]
1Cp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)
1Dp biologia
chemia
matematyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
1Dp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Dp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)

[1] Punktowany będzie ten język obcy obowiązkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png