Rekrutacja do klas I - zmiana preferencji

W dniach od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 odbędzie się etap zmian preferencji. W tym czasie można anulować wnioski złożone w LXX LO jako szkole pierwszego wyboru (wymagana jest obecność rodzica kandydata) oraz składać wnioski wydrukowane po wprowadzeniu zmian (przypominamy o podpisach kandydata i obojga rodziców).

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. - 10:00 - 16:00

wtorek, 18 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

środa, 19 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

Rekrutacja - przyjmowanie kopii

 

Kandydaci do klas I LXX LO składają kopie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu w dniach od 19 do 28 czerwca 2019 r.

Kopie można składać w godzinach:

środa 19.06. od 14:00 do 16:00

piątek 21.06 od 12:00 do 16:00

poniedziałek 24.06 - piątek 28.06 od 08:00 do 16:00

W piątek 21.06 w godz. 12:00 - 16:00 oraz w poniedziałek 24.06. w godz. 08:00 - 16:00 można w dalszym ciągu anulować i składać wnioski (przedłużony etap zmian preferencji).

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 po szkole podstawowej

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce
1Ap język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
1Ap1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (od podstaw)
1Ap2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (kontynuacja)
1Bp matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1Bp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (od podstaw)
1Bp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy [1]
1Cp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)
1Dp biologia
chemia
matematyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
1Dp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Dp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)

[1] Punktowany będzie ten język obcy obowiązkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie.

Rekrutacja do klas I - przyjmowanie wniosków

Przyjmowanie wniosków kandydatów do klas I:

13 - 17 maja w godz. 08:00 - 16:00

20 maja w godz. 08:00 - 15:00

Kandydaci (lub ich rodzice) składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji. Wnioski składane są w naszej szkole, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru (tzn. na pierwszym miejscu na liście preferencji znajduje się wybrany oddział LXX LO). Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez kandydata oraz oboje rodziców. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 po gimnazjum

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce
1Ag język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
1Ag1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (od podstaw)
1Ag2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
włoski (od podstaw)
1Bg matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1Bg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (od podstaw)
1Bg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cg matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
geografia

język obcy[1]

1Cg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)
1Dg biologia
chemia
matematyka
język polski
matematyka
biologia chemia
1Dg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Dg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)


[1] Punktowany będzie ten język obcy obowiązkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana