Rekrutacja - przyjmowanie dokumentów kandydatów zakwalifikowanych do LXX LO

 

6 lipca (piątek)  w godzinach 12.00 - 16.00

od 9 lipca (poniedziałek) do 11 lipca (środa) w godzinach 08:00 - 16:00

12 lipca (czwartek) w godzinach 08:00 - 10:00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. Kwestionariusz (do pobrania tutaj)

4. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą

5. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu lub kserokopia)

Prosimy o składanie dokumentów w teczkach (najlepiej białych) podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz nazwą klasy, do której został przyjęty kandydat.

Kandydaci nie składają kart zdrowia, opinii poradni ani dyplomów.

Kandydaci zostaną poinformowani o wyjazdach integracyjnych oraz o kosztach tych wyjazdów i zasadach odpłatności.

W pierwszych dniach września nowo przyjęci uczniowie przynoszą:

- kartę zdrowia

- opinię PPP (jeżeli kandydat posiada).

Rekrutacja uzupełniająca

Komisja Rekrutacyjna LXX LO przyjmuje podania o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach: piątek 13 lipca w godzinach 8.00 - 16.00 i poniedziałek 16 lipca w godzinach 8.00 - 16.00 (formularze podań dostępne w szkole).

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

11 – 14 września 2018 r.  

Zakwaterowanie: 

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Korona” w Mikoszewie  

W programie wyjazdu: Nidzica – zamek krzyżacki, Toruń – Stare Miasto, Gdańsk – zwiedzanie miasta: Oliwa – katedra, Stare Miasto, Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej, Gdynia – Akwarium Gdyńskie, Molo Południowe i Skwer Kościuszki, Sztutowo – niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof.  

Celem wyjazdu jest wzmacnianie więzi między uczniami w zespole klasowym oraz zwiedzanie wybranych miejsc o walorach historycznych i krajoznawczych. Wyjazdy integracyjne są obowiązkowe. Podczas nich realizujemy zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zgodne ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.    

Ze szczegółami wyjazdu uczniowie będą zapoznani w pierwszym tygodniu nauki. Możliwe są drobne zmiany w programie.  

Zebranie z rodzicami dotyczące wyjazdu: 

6 września 2018 r. (czwartek), godz. 18:00  

Koszt: 540 zł 

Wpłat można dokonać w dwóch ratach:  

1. rata – 200 zł  do 27 lipca 2018 r. 

2. rata – 340 zł  do 31 sierpnia 2018 r.

Płatność tylko przelewem na konto:   

LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego  
02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 1 

58 1030 1508 0000 0005 5031 7079 

Dane niezbędne na przelewie:   

imię i nazwisko ucznia oraz klasa 

Rekrutacja - zmiana wyboru szkoły/oddziału

15 czerwca (piątek) w godz. 10:00 – 16:00

18 czerwca (poniedziałek) i 19 czerwca (wtorek) w godz. 08:00 - 16.00

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym, mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Na pobranym z systemu „Formularzu anulowania potwierdzenia wniosku” wymagane są podpisy kandydata i obojga rodziców (prawnych opiekunów). W związku z powyższym nie wymaga się osobistej obecności rodzica/ rodziców w szkole, w której wniosek ma być anulowany.

Więcej artykułów…

  1. Rekrutacja - ulotka

Znak Jakości Szkoły 2016

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie przysługuje tytuł "Złotej Szkoły 2016".
25 miejsce
  w Rankingu Liceów Warszawskich
27 miejsce
  w Rankingu Wojewódzkim
(na Mazowszu)
80 miejsce
  w Rankingu Maturalnym w Polsce
88 miejsce
  w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w Polsce

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana