Przyjmowanie wniosków kandydatów do klas I:

13 - 17 maja w godz. 08:00 - 16:00

20 maja w godz. 08:00 - 15:00

Kandydaci (lub ich rodzice) składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji. Wnioski składane są w naszej szkole, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru (tzn. na pierwszym miejscu na liście preferencji znajduje się wybrany oddział LXX LO). Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez kandydata oraz oboje rodziców. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png