klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce
1Ap język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
1Ap1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (od podstaw)
1Ap2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (kontynuacja)
1Bp matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1Bp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (od podstaw)
1Bp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język obcy [1]
1Cp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)
1Dp biologia
chemia
matematyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
1Dp1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Dp2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)

[1] Punktowany będzie ten język obcy obowiązkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png