W dniach od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 odbędzie się etap zmian preferencji. W tym czasie można anulować wnioski złożone w LXX LO jako szkole pierwszego wyboru (wymagana jest obecność rodzica kandydata) oraz składać wnioski wydrukowane po wprowadzeniu zmian (przypominamy o podpisach kandydata i obojga rodziców).

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. - 10:00 - 16:00

wtorek, 18 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

środa, 19 czerwca 2019 r. - 08:00 - 16:00

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png