Kandydaci do klas I LXX LO składają kopie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu w dniach od 19 do 28 czerwca 2019 r.

Kopie można składać w godzinach:

środa 19.06. od 14:00 do 16:00

piątek 21.06 od 12:00 do 16:00

poniedziałek 24.06 - piątek 28.06 od 08:00 do 16:00

W piątek 21.06 w godz. 12:00 - 16:00 oraz w poniedziałek 24.06. w godz. 08:00 - 16:00 można w dalszym ciągu anulować i składać wnioski (przedłużony etap zmian preferencji).

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png