Rekrutacja do klas I - przyjmowanie wniosków

Przyjmowanie wniosków kandydatów do klas I:

13 - 17 maja w godz. 08:00 - 16:00

20 maja w godz. 08:00 - 15:00

Kandydaci (lub ich rodzice) składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji. Wnioski składane są w naszej szkole, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru (tzn. na pierwszym miejscu na liście preferencji znajduje się wybrany oddział LXX LO). Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez kandydata oraz oboje rodziców. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych kryteriów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 po gimnazjum

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce
1Ag język polski
historia
wos
język polski
matematyka
historia
wos
1Ag1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
francuski (od podstaw)
1Ag2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
włoski (od podstaw)
1Bg matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1Bg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (od podstaw)
1Bg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cg matematyka
geografia
język angielski

język polski
matematyka
geografia

język obcy[1]

1Cg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Cg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)
1Dg biologia
chemia
matematyka
język polski
matematyka
biologia chemia
1Dg1 (15 os.) angielski (kontynuacja)
niemiecki (kontynuacja)
1Dg2 (15 os.) angielski (kontynuacja)
hiszpański (kontynuacja)


[1] Punktowany będzie ten język obcy obowiązkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie

Dzień otwarty

15.04.2019

Dzień otwarty w Kamyku odbędzie się 16 kwietnia (wtorek) o godzinie 18.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wraz z rodzicami.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png