Weryfikacja danych o osiągnięciach

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie warszawa.edu.com.pl w dniach od 25 czerwca 2021 roku od godz. 8:00 do 14 lipca do godz. 15:00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopie dokumentów: świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Rekrutacja - języki obce

Drodzy Kandydaci do klas pierwszych!

Prosimy o uważne sprawdzenie, czy drugi język obcy przypisany do danego oddziału będzie prowadzony od podstaw, czy kontynuowany. Informacje na ten temat znajdują się w elektronicznym systemie rekrutacji w opisie poszczególnych oddziałów oraz w zestawieniu "Planowane klasy pierwsze w 2021/22" publikowanym na naszej stronie internetowej (zakładka: Rekrutacja).

Rekrutacja

Rekrutacja – listy przyjętych i nieprzyjętych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych LXX Liceum Ogólnokształcącego będą udostępnione w szkole. Listy zostaną opublikowane 2 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. W pozostałe dni listy będą dostępne w szkole w godzinach pracy sekretariatu.

Informacja o tym, gdzie kandydat został przyjęty, znajduje się również w systemie rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

Od 3 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 można składać wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do LXX LO, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Kandydaci mogą składać wnioski osobiście lub w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane 16 sierpnia.
 
Od 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego potwierdzają wolę przyjęcia, składając takie same dokumenty, jak przy rekrutacji podstawowej
 

Rekrutacja – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informacje o tym, gdzie kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, znajdują się w systemie rekrutacyjnym. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udostępnione są również w szkole. Dostęp do list od 22.07.2021 r. godz. 12:00, w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu.

Rekrutacja – potwierdzenie woli / dostarczenie oryginałów

Od 23 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • kwestionariusz (do wypełnienia na miejscu lub do pobrania tutaj);
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą;
 • akt urodzenia / odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia, możliwość wykonania kserokopii na miejscu).

  W przypadku braku możliwości dostarczenia kwestionariusza, zdjęć lub aktu urodzenia w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia ich w terminie późniejszym.

  Kandydaci nie składają w tym terminie kart zdrowia, opinii poradni, orzeczeń ani dyplomów.

  Do 10 września 2021 r. przyjęci uczniowie przynoszą:
 • kartę zdrowia i pozostałą dokumentację medyczną;
 • opinię PPP lub orzeczenie (jeżeli kandydat posiada).

Rekrutacja do klas I – Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół/oddziałów

W dniach od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 następuje etap zmian preferencji. W tym czasie można anulować wnioski złożone w LXX LO (wymagana jest obecność jednego z rodziców kandydata) oraz ponownie złożyć wnioski po wprowadzeniu zmian. Wnioski drukowane można składać osobiście w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 lub złożyć e-wniosek w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym).  

Przypominamy, że wnioski wydrukowane muszą być podpisane przez kandydata oraz oboje rodziców, a wnioski elektroniczne należy podpisać dwoma podpisami elektronicznymi obojga rodziców. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach od 8:00 do 15:30.

Etap składania wniosków

Informujemy, że od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r.  (poniedziałek) do godz. 15.00 przyjmujemy wnioski kandydatów, dla których LXX LO jest szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci mogą składać wnioski osobiście w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 lub w formie elektronicznej (z systemu).  

Przypominamy, że wydrukowane z systemu wnioski muszą być podpisane przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów, zaś wysyłane elektronicznie muszą zawierać podpisy elektroniczne rodziców/prawnych opiekunów.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji  do LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego na rok szkolny 2021/2022 (w formacie PDF).

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022

klasa 

przedmioty 
rozszerzone  

przedmioty 
punktowane  

języki obce

I A 

 język polski
 historia 
 wos 

 język polski
 matematyka 
 historia
 wos  

 1A1
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 włoski – od podstaw

 1A2
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 francuski – od podstaw  

I B 

 matematyka 
 fizyka
 j. angielski 

 język polski
 matematyka  
 fizyka  
 j. obcy obowiązkowy 

 1B1
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 niemiecki – kontynuacja 

 1B2
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 hiszpański – kontynuacja   

I C 

 matematyka
 geografia 
 j. niemiecki
 lub j. hiszpański[1]

 język polski
 matematyka
 geografia
 j. obcy obowiązkowy

 1C1
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 niemiecki – kontynuacja 

 1C2
 (15 os.)

 angielski – kontynuacja
 hiszpański – kontynuacja 

I D 

 matematyka
 geografia
 j. angielski  

 język polski
 matematyka
 geografia
 j. obcy obowiązkowy 

 1D1
(15 os.)

 angielski – kontynuacja
 niemiecki – kontynuacja 

 1D2
(15 os.)

 angielski – kontynuacja
 francuski – od podstaw 

I E 

 biologia
 chemia
 matematyka 

 język polsk
 matematyka
 biologia
 chemia 

 1E1
(15 os.)

 angielski – kontynuacja
 niemiecki – od podstaw 

 1E2
(15 os.)

 angielski – kontynuacja
 niemiecki – kontynuacja 

 

W klasach 1B, 1C i 1D punktowany będzie ten język obcy obowiazkowy, z którego kandydat miał wyższą ocenę na świadectwie.
Kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym. 

[1] W klasie 1C trzecim przedmiotem rozszerzonym jest j. niemiecki w grupie 1C1, j. hiszpański w grupie 1C2.

 

Plan nauczania dla KLAS I-IV od roku szkolnego 2021/2022

 

Zestawienie najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia do danej grupy rekrutacyjnej dane z 12 sierpnia 2020 r.

Dzień Otwarty w LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego

Wszystkich Ósmoklasistów oraz ich Rodziców zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. w godzinach  18:00 - 20:30. Link do spotkania zostanie podany tutaj (przed spotkaniem). Przewidujemy możliwość zadawania pytań poprzez czat firmy Google. Ze względu na politykę firmy Google możliwość zadawania pytań będa mieli tylko użytkownicy zalogowani poprzez konto Gmail.

Więcej artykułów…

 1. Spacer po szkole

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo