Informujemy, że od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r.  (poniedziałek) do godz. 15.00 przyjmujemy wnioski kandydatów, dla których LXX LO jest szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci mogą składać wnioski osobiście w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 lub w formie elektronicznej (z systemu).  

Przypominamy, że wydrukowane z systemu wnioski muszą być podpisane przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów, zaś wysyłane elektronicznie muszą zawierać podpisy elektroniczne rodziców/prawnych opiekunów.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo