W dniach od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 następuje etap zmian preferencji. W tym czasie można anulować wnioski złożone w LXX LO (wymagana jest obecność jednego z rodziców kandydata) oraz ponownie złożyć wnioski po wprowadzeniu zmian. Wnioski drukowane można składać osobiście w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30 lub złożyć e-wniosek w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym).  

Przypominamy, że wnioski wydrukowane muszą być podpisane przez kandydata oraz oboje rodziców, a wnioski elektroniczne należy podpisać dwoma podpisami elektronicznymi obojga rodziców. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach od 8:00 do 15:30.

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo