Zgodnie z informacjami podanymi na stronie warszawa.edu.com.pl w dniach od 25 czerwca 2021 roku od godz. 8:00 do 14 lipca do godz. 15:00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopie dokumentów: świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Rekrutacja - języki obce

Drodzy Kandydaci do klas pierwszych!

Prosimy o uważne sprawdzenie, czy drugi język obcy przypisany do danego oddziału będzie prowadzony od podstaw, czy kontynuowany. Informacje na ten temat znajdują się w elektronicznym systemie rekrutacji w opisie poszczególnych oddziałów oraz w zestawieniu "Planowane klasy pierwsze w 2021/22" publikowanym na naszej stronie internetowej (zakładka: Rekrutacja).

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo