Rekrutacja – listy przyjętych i nieprzyjętych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych LXX Liceum Ogólnokształcącego będą udostępnione w szkole. Listy zostaną opublikowane 2 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. W pozostałe dni listy będą dostępne w szkole w godzinach pracy sekretariatu.

Informacja o tym, gdzie kandydat został przyjęty, znajduje się również w systemie rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

Od 3 sierpnia 2021 r. od godz. 8:00 do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 można składać wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do LXX LO, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Kandydaci mogą składać wnioski osobiście lub w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane 16 sierpnia.
 
Od 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego potwierdzają wolę przyjęcia, składając takie same dokumenty, jak przy rekrutacji podstawowej
 

Rekrutacja – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Informacje o tym, gdzie kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, znajdują się w systemie rekrutacyjnym. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udostępnione są również w szkole. Dostęp do list od 22.07.2021 r. godz. 12:00, w pozostałe dni w godzinach pracy sekretariatu.

Rekrutacja – potwierdzenie woli / dostarczenie oryginałów

Od 23 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • kwestionariusz (do wypełnienia na miejscu lub do pobrania tutaj);
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą;
 • akt urodzenia / odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia, możliwość wykonania kserokopii na miejscu).

  W przypadku braku możliwości dostarczenia kwestionariusza, zdjęć lub aktu urodzenia w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia ich w terminie późniejszym.

  Kandydaci nie składają w tym terminie kart zdrowia, opinii poradni, orzeczeń ani dyplomów.

  Do 10 września 2021 r. przyjęci uczniowie przynoszą:
 • kartę zdrowia i pozostałą dokumentację medyczną;
 • opinię PPP lub orzeczenie (jeżeli kandydat posiada).

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo