Warszawski Program Wspierania Uzdolnień WARS i SAWA

Program adresowany jest do szkół, które nie tylko chcą odkrywać w swoich uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać.  Uczeń uzdolniony, to zarówno uczeń – zdobywca olimpijskich laurów, jak i uczeń ze sportowym zacięciem czy smykałką do rzemiosła. Nie jest łatwo odkryć zdolności ucznia, nie jest też łatwo pracować z utalentowanymi geniuszami. Celem Programu wspierania uczniów uzdolnionych jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym.

(źródło: strona Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy)

Definiując ucznia uzdolnionego przyjęliśmy, że zdolności zależą do kilku czynników: motywacji, twórczości i wybitnych zdolności intelektualnych. Ważne są również: środowisko (rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze) oraz emocje i motywacja.

Uczeń zdolny to taki, który posiada pewne predyspozycje motoryczne, artystyczne, społeczne, matematyczne, słowno-językowe i rozwija je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami.

 Cele Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień

 Cel ogólny :

Stworzenie spójnego systemu umożliwiającego rozpoznawanie rozwijanie uzdolnień uczniów. Zwiększenie możliwości rozpoznawania i rozwijania uzdolnień.

Cele szczegółowe:

1. Skutecznie zidentyfikowanie i wyodrębnienie uczniów uzdolnionych.

2. Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniami zdolnymi.

3. Zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania indywidualnych uzdolnień.

4. Ukierunkowanie uczniów do rozwijania indywidualnych uzdolnień; rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów.

 

W ramach programu proponujemy uczniom ciekawe zajęcia, które odbywają się w szkole, na warszawskich uczelniach oraz w instytucjach wspierających uzdolnienia.

 Uczniom uzdolnionym w ramach Programu WARS i SAWA proponujemy:

 • Zajęcia pozalekcyjne tworzone z myślą o uczniach uzdolnionych- koła przedmiotowe (matematyczne, fizyczne, chemiczne)
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o uzdolnieniach motorycznych- zajęcia sportowe
 • Liga matematyczna- liga zadaniowa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień matematycznych
 • Sesje literackie- organizowane z okazji rocznic  słynnych artystów – podsumowanie jubileuszowych rocznic ogłoszonych przez Sejm;
 • Koło Teatralne- grupa uczniów rozwijających uzdolnienia aktorskie i artystyczne
 • Szkolny Festiwal Talentów „Kamyk ma TALENT“– prezentacja uczniów uzdolnionych artystycznie;
 • Strefa liryczna- propagowanie wśród młodzieży zainteresowania poezją współczesną;
 • Piknik historyczny, rajd historyczny- gry i zabawy historyczne związane z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych np. Bitwapod Grunwaldem; Rajd z okazji 65. Rocznicy Powstania Warszawskiego, Rajd szlakiem Aleksandra Kamińskiego
 • Praca w Samorządzie Uczniowskim- propozycja dla uczniów o uzdolnieniach społecznych
 • Praca w redakcji gazety szkolnej „Kamyk”
 • Wsparcie psychologiczne- konsultacje z pedagogiem i psychologiem, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Koncertowej

Przydatne linki:

Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo