W dniu 5 kwietnia 2017 r. w LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego w godzinach 8.45-11.30 odbyła się konferencja „TRANSPLANTACJA - DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK” organizowana przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz LXX LO. W wydarzeniu uczestniczyło 250 osób - uczniowie wszystkich klas o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum oraz liczni reprezentanci innych warszawskich szkół - XIX LO, XLVIII LO, XCIX LO, CLVIII LO oraz LXIII LO. Mieliśmy również zaszczyt gościć radną dzielnicy Ursynów - panią Teresę Jurczyńską-Owczarek.

Konferencja składała się z czterech części, z których pierwszą była prezentacja przeprowadzona przez panią Małgorzatę Polczyk - koordynatorkę całego przedsięwzięcia. Stanowiła ona wprowadzenie do wiodącego tematu konferencji - transplantacji oraz określała jej cele - uzyskanie społecznego poparcia dla dawstwa narządów pobieranych od osób zmarłych i dawców rodzinnych oraz podniesienie świadomości wśród młodzieży i nauczycieli w tym aspekcie.

Po tym krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się główna część konferencji - wykład przeprowadzony przez dr. Krzysztofa Zająca - przedstawiciela Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej wypowiedziach poruszał on tematy dotyczące procedur i warunków, jakie muszą być spełnione, aby zostać dawcą lub biorcą narządu, tkanki czy komórek krwiotwórczych, transplantacji jako metody ratującej lub wydłużającej życie oraz przepisów prawnych związanych z pobieraniem narządów. Pan doktor poprzez swój wykład pokazał, jak „od kuchni” wyglądają zabiegi transplantacyjne i życie po nich oraz jak duże mają znaczenie jako metody leczenia określonych chorób.  

W trakcie konferencji młodzież miała również możliwość zadawania pytań - dyskusja stanowiła trzecią część całego wydarzenia. Doktor Zając rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące dzieci jako potencjalnych dawców, obchodzenia się z ciałem po pobraniu z niego narządów czy znaczenia religii w transplantacji.

Ostatnią część konferencji stanowił wykład nauczyciela etyki w naszym liceum - pana Michała Żelaznego - o moralnych aspektach śmierci mózgowej w kontekście transplantologii. Stanowiło to swojego rodzaju podsumowanie całego wydarzenia.

Myślę, że wykłady i dyskusja ostatecznie spełniły odgórnie założone cele. Tak dokładne i ciekawe przybliżenie tematu transplantacji zdecydowanie zwiększyło wśród uczestników wydarzenia świadomość, jak wielkie znaczenie ma dawstwo narządów, tkanek i komórek krwiotwórczych.

Paulina Kaczmarczyk, kl. 1d

Znak Jakości Szkoły 2021

 151776692 794475764476371 5346550615249398375 n removebg preview

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2021 zajmujemy 39. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2021.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Wymiana Polsko-Niemiecka

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo